× Koti Palvelut Valmennukseen Yhteystiedot
☰ Valikko
Consultica 1. Aivorunkosi herää, jonka myötä lihaksesi toimivat ja ymmärrät havainnoida ympäristöäsi.

Johtamisen taito korostuu etätyön aikana

”Olen kiitollinen "herätykselle", sillä sen myötä olen oppinut älyttömän paljon ihmisistä ihan aivotoiminnan tasolla. Opin kuinka johtaa, valmentaa ja auttaa tiimiäni upeisiin suorituksiin. Tuloksemme kasvoi selkeästi, kun aloimme näkemään ihmisten vahvuudet. Taakka putosi harteilta, kun ymmärsin, että ei ole vaikeita ja ikäviä ihmisiä. On vain IHMISIÄ, joilla on jokaisella oma ainutlaatuinen tarina ja tapa toimia.” - Mies 59

Henkilön tietopääoma kertoo vain osan, miten hän tulee suoriutumaan työtehtävästään? Tuloksellinen johtaminen vaatii yksilökohtaista motivointia. Miten henkilö onnistuu tehtävässään, etätyössä ja miten hän täydentää tiimiä? Consultica Academyn palvelut pureutuvat yksilöiden kykyjen tunnistamiseen ja niiden ohjaamiseen tehokkaaseen ja motivoivaan työskentelyyn.

Consultica 2. Muun muassa tunteitasi säännöstelevä limbinen systeemi käynnistyy. Systeemiä voi aktivoida esimerkiksi naurujoogalla, musiikilla tai jollain muulla sinulle hyvää fiilistä tuottavalla toiminnalla.

Puolita turha työ - tee tulosta!

Miksi toinen henkilö sopii tiettyyn tehtävään paremmin kuin toinen? Miten motivoit erilaisia ihmisiä ylittämään itsensä ja onnistumaan myös etätyössä? Tiedätkö, että työn määrä ei kuormita, vaan tapa, millä sitä tehdään! Selvitämme näkökulmat nopeasti ja yksilöllisesti, tieteellisesti tutkituin menetelmin. Keskitymme ihmisten kykyjen ja erilaisuuden hyödyntämiseen rekrytoinnista johtamiseen.

Soita 044 9064444 tai meilaa [email protected] ja kerro, miten voimme edistää juuri Sinun tilannetta?

Consultica
Rekrytoijalle

Rekrytointiprosessissa WSA-analyysi tehdään kun hakijoista jäljellä ovat potentiaalisimmat ehdokkaat. Analyysin tulos kertoo, kuka heistä on tehtävään sopivin ja miksi? Tilaajalle muodostuu selkeä ja perusteltu käsitys siitä, miten henkilö soveltuu tehtävään, tiimiin ja yhteisöön ja miten häntä tulee johtaa? Eri tieteenalojen poikkitieteellinen hyödyntäminen ja yli 30 vuoden kokemuksen yhdistäminen rekrytoinnista ja johtamisesta takaavat sen, että löydämme tilanteeseen parhaan ratkaisun. Olemme edistäneet WSA-analyysin avulla yli 2200 henkilön menestymistä tehtävissään tai löytämään uuden, vahvuuksiaan vastaavan uran. Katso lisätietoja annepenttinen.fi -> rekrytointi.

Consultica
Ripeästi vastuksia

Valintaprosessi alkaa tehtävän vaatimusten määrittelyllä. Seuraavaksi hakijat vastaavat verkossa WSA-analyysin kysymyksiin. Analyysi on tieteellisesti testattu (validoitu) menetelmä. Se kertoo henkilön luontaiset vahvuudet ja opitut työskentelytavat kuudella eri sisältöalueella: tiedonkäsittely, aistitoiminnot, fyysiset tarpeet, työympäristöön liittyvät mieltymykset, sosiaaliset näkökulmat ja ammatilliset asenteet. Raportti kertoo stressifaktorit, joilla on suora yhteys motivaatioon, tuottavuuteen ja työhyvinvointiin. Tilaaja saa palautteen 24h sisällä. Hakijat saavat erikseen sovitun palautteen ja kehitystehtävät onnistuakseen seuraavassa vaiheessa. Katso tarkemmat tiedot: annepenttinen.fi -> rekrytointiapuri.

Consultica
Uudelle uralle

Oletko työnhakija, uralla etenijä, alan vaihtaja tai turhautunut nykyisessä tehtävässä? Saat halutessasi konkreettisen suosituksen CV:hen, joka perustuu tieteellisesti tutkittuihin faktoihin juuri sinun aivojesi toiminnasta. Mitä sinä saat: • Ainutlaatuista ja uniikkia tietoa aivojesi toiminnasta, eli miten sinä työskentelet ja miksi sinä sovit johonkin tehtävään? • Mistä motivoidut ja miksi? Milloin olet tuottavimmillasi? • Miten aivosi käsittelevät tietoa, mitkä tavat ovat luontaisia ja mitkä taas opittuja? • Kun tulet tietoiseksi omista vahvuuksistasi ja kyvyistäsi, kasvaa sinusta uniikki ’Outside the box’ -ajattelija, joka tuottaa innovatiivisia ja rohkeita ideoita ja ratkaisuja. • Löydät itsellesi oikeanlaisen työnantajan ja työskentely-ympäristön, eli sinulle sopivimmat ihmiset ympärillesi. Kun koet turvaa ja hyväksyntää, pääsee luovuutesi valloilleen. Koet niin flow -tilaa kuin työnimua ja teet parempia päätöksiä. • Ymmärrät mitkä tekijät vaikuttavat kukoistukseesi ja miten koet merkitystä työssäsi sekä miten saat enemmän aikaan optimoimalla voimavarasi • Saat konkreettisia työkaluja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Katso tarkemmat tiedot: annepenttinen.fi -> kyvyt käyttöön.

Consultica
PersonalCoaching

"Kun aloitin valmennuksen olin jumissa, vailla ymmärrystä omaan toimintaan ja tunteisiin. Ensimmäinen merkittävä oivallus oli, että "minulla tosiaan on aivot ja niissä on paljon tietoa ja taitoa". Opin tunnistamaan omat vahvuuteni ja ymmärtämään kuinka tunteet vaikeuttivat joka päiväistä elämääni. Opin, että minua oli koko elämäni ohjeistettu toimimaan vastoin omia biologisia vahvuuksiani. Valmennuksen avulla opin, että käyttämällä vahvuuksiasi voin elää omannäköistä, upeaa ja täyttä elämää töissä ja töiden ulkopuolella." Mitä muuta: Ymmärryksen ja tunneälykkyyden tuomaa sisäistä rauhaa: osaat päästää irti itseäsi rajoittavista kahleista ja ulkopuolisten odotuksista. Näin vuorovaikutus paranee: ei enää vaikeita tilanteita tai ihmisiä. Ymmärrystä aivotoiminnasta, ihmisten erilaisista tavoista toimia ja heidän luontaisista vahvuuksista. Taitoa keskittyä oleelliseen: asiat vs. ihmiset.Tässä muutamia esimerkkejä. Mikä on sinun tavoitteesi? Katso tarkemmat tiedot: annepenttinen.fi -> kyvyt käyttöön

Consultica
TeamCoaching

Tiimistä itseohjautuvaksi huipputiimiksi - miten se tehdään? Asiakkaidemme sanoin: "Mitä enemmän erilaisuutta, sitä parempi. Löydä henkilöiden vahvuudet erilaisuuden näkökulmasta. Hyödynnä biologiset vahvuudet tehtävänjaossa (mm. analyyttinen/kokonaisvaltainen). Viestintä läpivalaisuun: palavereiden ajankohdat, esitystavat ja sisältö vs. aistit ja tiedonkäsittelytavat. Korostuu erityisesti etäyhteyksissä. Mikä motivoi - pitkäjänteinen projekti vai nopea suorittaminen, yksityiskohdat vai kokonaisuudet? Etsi toisiaan täydentävät työparit. Tunnista johtamisen tarve ja muoto - yksin, vertainen vai työryhmä - mikä on tuottavin?" Katso tarkemmat tiedot: annepenttinen.fi -> tiimipaja.

Consultica 3. Vasta tämän jälkeen aivojen syvät osat käynnistyvät, eli oikea ja vasen lohko, joissa on tiedot ja taidot – kaikki sinun osaamisesi.

Valmennus

Consultica 4. Vasta nyt käynnistyy aivokuori, joka vastaanottaa kaiken raakadatan ja käsittelee aistitoimintojasi. Aivokuoren herkkyys laskee väsyneenä tai stressaantuneena, jolloin et aisti tai ymmärrä kuulemaasi yhtä herkästi.
Consultica 5. Kun kaikki muut aivojen alueet toimivat, niin kaikki tieto, taito, osaaminen ja aistimukset ovat otsalohkosi käytettävissä. Sinä itse päätät, mitä tiedoillasi, kokemuksillasi ja aistimuksillasi teet. Jos et osaa erotella näiden osa-alueiden vaikutuksia, tunne lukkiutuu ja toimit tunteen vallassa. Voit oppia hallitsemaan omaa kiihtyvyyttäsi kehittämällä otsalohkolla sijaitsevaa ACC-keskusta. Tavoitteena on rauha päättää, miten asioihin reagoit ja mitä niille teet.

Yhteystiedot

Consultica Oy

Etätoimialueena koko Suomi. Posti: Mannerheiminaukio 1 A - 00100 Helsinki

044 906 4444/Anne Penttinen

[email protected]

www.consultica.com - annepenttinen.fi

Tietosuoja