× Koti Palvelut Valmennukseen Yhteystiedot
☰ Valikko
Consultica 1. Aivorunkosi herää, jonka myötä lihaksesi toimivat ja ymmärrät havainnoida ympäristöäsi.

Johtamisen taito korostuu etäjohtamisessa

”Olen kiitollinen "herätykselle", sillä sen myötä olen oppinut älyttömän paljon ihmisistä ihan aivotoiminnan tasolla. Opin kuinka johtaa, valmentaa ja auttaa tiimiäni upeisiin suorituksiin. Tuloksemme kasvoi selkeästi, kun aloimme näkemään ihmiset kokonaisuutena. Taakka putosi harteilta, kun ymmärsin, että ei ole vaikeita ja ikäviä ihmisiä. On vain IHMISIÄ, joilla on jokaisella oma ainutlaatuinen tarina ja tapa toimia.” - Mies 59

Henkilön tietopääoma kertoo vain osan, miten hän tulee suoriutumaan työtehtävästään? Etätyön johtaminen vaatii herkkyyttä. Miten henkilö sopeutuu etätyöhön, työyhteisöön ja täydentää tiimiä? Consultica Academyn palvelut pureutuvat yksilöiden kyvykkyyden tunnistamiseen ja käytettävissä olevan potentiaalin optimointiin.

Consultica 2. Muun muassa tunteitasi säännöstelevä limbinen systeemi käynnistyy. Systeemiä voi aktivoida esimerkiksi naurujoogalla, musiikilla tai jollain muulla sinulle hyvää fiilistä tuottavalla toiminnalla.

Puolita turha työ - tee tulosta!

Etätyö on mahdollisuus! Tiedätkö, miten motivoit erilaisia ihmisiä ylittämään itsensä ja viihtymään myös etätyössä? Selvitämme asian nopeasti ja yksilöllisesti, tieteellisesti tutkituin menetelmin.

Soita 044 9064444 tai meilaa [email protected] ja kerro, miten voimme edistää juuri Sinun tilannetta?

Consultica
Rekrytoijalle

Rekrytointiprosessissa WSA-analyysin toteutetaan vaiheessa, jossa hakijakunnasta ovat jäljellä parhaat potentiaaliset kandidaatit. Kuka heistä on tehtävään sopivin ja miksi? Tilaajalle muodostuu selkeä ja perusteltu käsitys siitä, miten henkilö soveltuu tehtävään, tiimiin ja yhteisöön ja miten häntä tulee johtaa? Eri tieteenalojen poikkitieteellinen hyödyntäminen ja yli 30 vuoden kokemuksen yhdistäminen rekrytoinnista ja johtamisesta takaavat sen, että löydämme tilanteeseen parhaan ratkaisun. Olemme edistäneet WSA-analyysin avulla yli 2200 henkilön menestymistä tehtävissään tai löytämään uuden, vahvuuksiaan vastaavan uran.

Consultica
Ripeästi vastuksia

Prosessi etenee lähtötilanteen ja tavoitteiden määrittelyllä (etäyhteys). Sen jälkeen kandidaatit vastaavat verkossa WSA-analyysiin, joka on tieteellisesti testattu (validoitu) menetelmä. WSA kertoo henkilön ja hänen työtyylin luontaiset vahvuudet ja opitut toimintamallit kuudella eri sisältöalueella: tiedonkäsittely, aistitoiminnot, fyysiset tarpeet, työympäristöön liittyvät mieltymykset, sosiaaliset näkökulmat ja ammatilliset asenteet. Raportti kertoo stressifaktorit, joilla on suora yhteys sekä tuottavuuteen että työhyvinvointiin. Tilaaja saa palautteen 24h sisällä. Kandidaatit saavat erikseen sovitun palautteen ja kehitystehtävät onnistuakseen seuraavassa vaiheessa.

Consultica
Uudelle uralle

"Kun aloitin valmennuksen olin jumissa, vailla ymmärrystä omaan toimintaan ja tunteisiin. Ensimmäinen merkittävä oivallus oli, että "minulla tosiaan on aivot ja niissä on paljon tietoa ja taitoa". Opin tunnistamaan omat vahvuuteni ja ymmärtämään kuinka tunteet vaikeuttivat joka päiväistä elämääni. Opin, että minua oli koko elämäni ohjeistettu toimimaan vastoin omia biologisia vahvuuksiani. Valmennuksen avulla opin, että käyttämällä vahvuuksiasi voin elää omannäköistä, upeaa ja täyttä elämää töissä ja töiden ulkopuolella." Oletko työnhakija, uralla etenijä, alan vaihtaja tai turhautunut nykyisessä tehtävässä? Kattava tietopaketti aivojen toiminnasta, laaja WSA-raportti ja coachin ohjauskeskustelun avulla saat suositukset perusteluineen sinulle sopiviin tehtäviin ja urakehitykseen. WSA-itsearviointi antaa selkeitä, uusia näkökulmia oman työtyylisi tunnistamiseen ja syventämiseen kuudella eri sisältöalueella. Tieto vahvistaa itsetuntemustasi ja luottamusta omiin kykyihin. Voit hyödyntää raportin tietoja suoraan työnhaussa ja saat voimaa CV:hen. Oivallat, mikä työtapa on sinulle motivoivin ja tuottavin. Tunnistat parhaat roolisi ryhmissä ja löydät helpommin vahvuuksiasi vastaavan tehtävän. Lisäksi saat ammatillisen kehittämissuunnitelman ja rutkasti itsetuntemuksen mukanaan tuomaa itseluottamusta!

Consultica
PersonalCoaching

Mitä sinä saat: • Ainutlaatuista ja uniikkia tietoa aivojesi toiminnasta, eli miten sinä työskentelet ja miksi sinä sovit johonkin tehtävään? • Mistä motivoidut ja miksi? Milloin olet tuottavimmillasi? • Miten aivosi käsittelevät tietoa, mitkä tavat ovat luontaisia ja mitkä taas opittuja? • Kun tulet tietoiseksi omista vahvuuksistasi ja kyvyistäsi, kasvaa sinusta uniikki ’Outside the box’ -ajattelija, joka tuottaa innovatiivisia ja rohkeita ideoita ja ratkaisuja. • Löydät itsellesi oikeanlaisen työnantajan ja työskentely-ympäristön, eli sinulle sopivimmat ihmiset ympärillesi. Kun koet turvaa ja hyväksyntää, pääsee luovuutesi valloilleen. Koet niin flow -tilaa kuin työnimua ja teet parempia päätöksiä. • Ymmärrät mitkä tekijät vaikuttavat kukoistukseesi ja miten koet merkitystä työssäsi sekä miten saat enemmän aikaan optimoimalla voimavarasi • Saat konkreettisia työkaluja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen. • Tunnetyöskentelyä sisältävien pakettien avulla opit tuntemaan itsesi. Miksi ja miten tunteet ohjaavat toimintaasi ja päätöksiäsi?

Consultica
TeamCoaching

Tiimistä itseohjautuvaksi huipputiimiksi - miten se tehdään? Asiakkaidemme sanoin: "Mitä enemmän erilaisuutta, sitä parempi. Löydä henkilöiden vahvuudet erilaisuuden näkökulmasta (WSA). Hyödynnä biologiset vahvuudet tehtävänjaossa (mm. analyyttinen/kokonaisvaltainen). Viestintä läpivalaisuun: palavereiden ajankohdat, esitystavat ja sisältö vs. aistit ja tiedonkäsittelytavat. Korostuu erityisesti etäyhteyksissä. Mikä motivoi - pitkäjänteinen projekti vai nopea suorittaminen, yksityiskohdat vai kokonaisuudet? Etsi toisiaan täydentävät työparit. Tunnista johtamisen tarve ja muoto - yksin, vertainen vai työryhmä - mikä on tuottavin?" Mitä muuta: Ymmärryksen ja tunneälykkyyden tuomaa sisäistä rauhaa: osaat päästää irti itseäsi rajoittavista kahleista ja ulkopuolisten odotuksista. Näin vuorovaikutus paranee: ei enää vaikeita tilanteita tai ihmisiä. Ymmärrystä aivotoiminnasta, ihmisten erilaisista tavoista toimia ja heidän luontaisista vahvuuksista. Taitoa keskittyä oleelliseen: asiat vs. ihmiset.Tässä muutamia esimerkkejä. Mikä on sinun tavoitteesi?

Consultica 3. Vasta tämän jälkeen aivojen syvät osat käynnistyvät, eli oikea ja vasen lohko, joissa on tiedot ja taidot – kaikki sinun osaamisesi.

Valmennus

Consultica 4. Vasta nyt käynnistyy aivokuori, joka vastaanottaa kaiken raakadatan ja käsittelee aistitoimintojasi. Aivokuoren herkkyys laskee väsyneenä tai stressaantuneena, jolloin et aisti tai ymmärrä kuulemaasi yhtä herkästi.
Consultica 5. Kun kaikki muut aivojen alueet toimivat, niin kaikki tieto, taito, osaaminen ja aistimukset ovat otsalohkosi käytettävissä. Sinä itse päätät, mitä tiedoillasi, kokemuksillasi ja aistimuksillasi teet. Jos et osaa erotella näiden osa-alueiden vaikutuksia, tunne lukkiutuu ja toimit tunteen vallassa. Voit oppia hallitsemaan omaa kiihtyvyyttäsi kehittämällä otsalohkolla sijaitsevaa ACC-keskusta. Tavoitteena on rauha päättää, miten asioihin reagoit ja mitä niille teet.

Yhteystiedot

Consultica Oy

Etätoimialueena koko Suomi. Posti: Mannerheiminaukio 1 A - 00100 Helsinki

044 906 4444/Anne Penttinen

[email protected]

www.consultica.com

Tietosuoja